Yleisurheilun toimintakäsikirjat

Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää yleisurheilujaoston toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille miten, miksi ja missä seura toimii. Lisäksi toimintakäsikirja vastaa jäsenille miten seura sekä yleisurheilujaosto toimii ja päättää asioista, sekä mitkä ovat toimijoiden valtuudet tehdä päätöksiä.